Szanowni Państwo

Informujemy, że postępowania (zamówienia publiczne: zapytania o cenę i przetargi) rozpoczęte do dnia 21 września 2022 r. dostępne są pod adresem:

www.bip.mzgk.webd.pl

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuję, iż z powodu wykrycia awarii na sieci wodociągowej w dniu 07.12.2022 r. na ulicy Rogowskiego 1, 2, 3, 4, 5, Przedszkole, Żłobek, wymiennikownia
wystąpią przerwy w dostawie wody w godzinach 8.30 - 15.00. Za niedogodności przepraszamy.