Dęblin 21.02.2022 r.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24e ust. 3
w zawiązku z art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) informuje, że w dniu 21 lutego 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę MZGK Sp. z o.o. – ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Dęblin, która będzie obowiązywać przez okres trzech lat tj. od dnia 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

Treść ogłoszenia taryfy - PDF

Dęblin 01.06.2021 r.

INFORMACJA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) informuje Klientów Spółki, że dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miasto Dęblin obowiązująca w okresie 01.06.2020 r. – 31.05.2021 r. zostaje przedłużona do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Aktualnie toczy się postępowanie w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy.

                                                                         Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.                                                                                                                                                mgr Tomasz Bobrowski

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24e ust. 3
w zawiązku z art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328  z późn. zm.) informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę  MZGK Sp. z o.o. – ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Dęblin, która będzie obowiązywać przez okres trzech lat tj. od dnia 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r. 

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.

 

          W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf
 tj. od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena /zł/

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1.

ZW-GD1,ZW-GD2,                         ZW-PO1, ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,55

3,83

zł/m³

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf
tj. od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

0

1

2

3

4

5

1.

ZW-GD1,ZW-GD2,                         ZW-PO1, ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,63

3,92

zł/m³

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2020 r.  do 31.05.2021 r.

0

1

2

3

4

5

1.

ZW-GD1,ZW-GD2,                         ZW-PO1, ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,69

3,99

zł/m³

 

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2018 r.  do 31.05.2019 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena / zł/

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1.

OŚ-1,OŚ-2, OŚ-3, OŚ-4

Cena za odprowadzone ścieki

6,91

7,46

zł/m³

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2019 r.  do 31.05.2020 r.

 

1

2

3

4

5

1.

OŚ-1,OŚ-2, OŚ-3, OŚ-4

Cena za odprowadzone ścieki

7,29

7,87

zł/m³

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

 

1

2

3

4

5

1.

OŚ-1,OŚ-2, OŚ-3, OŚ-4

Cena za odprowadzone ścieki

7,41

8,00

zł/m³

 

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2018 r.  do 31.05.2019 r.

               Lp.

                                                             Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłat

zł/odb./okr.rozl.

netto

z VAT

0

1

2

3

1.

ZW-GD1, ZW-PO1,OŚ-1,

15,00

16,20

2.

ZW-GD2,ZW-PO2, OŚ-2

15,00

16,20

3.

OŚ-3,

22,50

24,30

4.

OŚ-4,

17,50

18,90

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2019 r.  do 31.05.2020 r.

0

1

2

3

1.

ZW-GD1, ZW-PO1,OŚ-1,

15,60

16,85

2.

ZW-GD2,ZW-PO2, OŚ-2

15,60

16,85

3.

OŚ-3,

23,40

25,27

4.

OŚ-4,

18,20

19,66

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

tj. od 01.06.2020 r.  do 31.05.2021 r.

0

1

2

3

1.

ZW-GD1, ZW-PO1,OŚ-1,

16,00

17,28

2.

ZW-GD2,ZW-PO2, OŚ-2

16,00

17,28

3.

OŚ-3,

24,00

25,92

4.

OŚ-4,

18,67

20,16

 

OBJAŚNIENIA GRUP TARYFOWYCH

Zaopatrzenie w wodę

LLp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Oznaczenie

 

Charakterystyka

1.

Dostawa wody do gospodarstw domowych

(odczyt wodomierza co miesiąc)

ZW-GD1

 

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie  Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc.

2.

Dostawa wody do gospodarstw domowych

(odczyt wodomierza co 3 miesiące)

ZW-GD2

Gospodarstwa domowe  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,  rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co 3 miesiące.

3.

Dostawa wody do pozostałych odbiorców (odczyt wodomierza co miesiąc)

ZW-PO1

Pozostałe obiekty przyłączone do sieci  wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczanej do zdrojów  publicznych, do zraszania  ulic, terenów zielonych , fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, do celów budowlanych, do mycia samochodów itp. rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania  wodomierza  głównego odczytywanego  co  miesiąc.

4.

Dostawa  wody do pozostałych odbiorców (odczyt wodomierza co 3 miesiące)

ZW-PO2

Pozostałe obiekty przyłączone do sieci  wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczanej do zdrojów  publicznych, do zraszania  ulic, terenów zielonych , fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, do celów budowlanych , mycia samochodów itp. rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania  wodomierza  głównego odczytywanego  co 3  miesiące.

 

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Oznaczenie

 

Charakterystyka

1.

Odprowadzanie ścieków (odczyt  wodomierza lub urządzenia pomiarowego co miesiąc)

OŚ-1

Wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co miesiąc.

2.

Odprowadzanie ścieków  (odczyt wodomierza co 3 miesiące)

OŚ-2

Wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co 3 miesiące).

3.

Odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego (odczyt wodomierza gł. co 3 m-ce)

OŚ-3

Dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych rozliczani na podstawie wodomierzy gł. odczytywanych co 3 miesiące,
 z  uwzględnieniem wskazań wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

4.

Odprowadzanie ścieków  z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego (odczyt wodomierza gł. co miesiąc)

OŚ-4

Dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych rozliczani na podstawie wodomierzy gł. odczytywanych co miesiąc,
z uwzględnieniem wskazań wodomierzy dodatkowych do pomiaru  wody bezpowrotnie zużytej.

 

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie trzech lat przedstawia się następująco:

 

Grupa I

Lp.

Dopuszczalny stan ścieków

Wielkość przekroczenia

Jedn. stawka opłaty zł/m3*

1.

Temperatura

≤ 35oC

Mniej niż 5oC  - za każdy stopień przekroczenia            Więcej niż 5oC - za każdy stopień przekroczenia

0,66

1,32

2.

Odczyn ścieków pH

6,5≤pH≥

Wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż  0,5 pH

1,32

Wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH

3,30

Wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 pH do 2,5 pH

6,58

Odczyn ścieków pH

6,5≤pH

Wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 pH i więcej

12,76

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Grupa II

Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka

1

Dwuchloro-dwufenylo-trój chloroetan (DDT)

1 255,95 zł

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 255,95 zł

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 255,95 zł

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 255,95 zł

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

8

Izodryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 151,66 zł

10

Pentachlorofenol (PCP)

[2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole

1 151,66 zł

11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 151,66 zł

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 151,66 zł

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

1 151,66 zł

14

1,2-dichloroetan (EDC)

1 151,66 zł

15

Trichloroetylen (TRI)

1 151,66 zł

16

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1 151,66 zł

17

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów

(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

1 151,66 zł

18

Kadm

1 151,66 zł

19

Rtęć

1 151,66 zł

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 151,66 zł

21    

 

  Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 151,66 zł

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX

863,43 zł

23

Antymon

863,43 zł

24

Arsen

863,43 zł

25

Chlor wolny

863,43 zł

26

Chlor całkowity

863,43 zł

27

Cyjanki wolne

863,43 zł

28

Chrom+6

863,43 zł

29

Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory

lotne)

863,43 zł

30

Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)

863,43 zł

31

Miedź

863,43 zł

32

Nikiel

863,43 zł

33

Ołów

863,43 zł

34

Siarczki

863,43 zł

35

Srebro

863,43 zł

36

Aldehyd mrówkowy

691,02 zł

37

Chrom ogólny

691,02 zł

38

Bar

691,02 zł

39

Beryl

691,02 zł

40

Bor

691,02 zł

41

Cyjanki związane

691,02 zł

42

Cynk

691,02 zł

43

Cyna

691,02 zł

44

Kobalt

691,02 zł

45

Molibden

691,02 zł

46

Selen

691,02 zł

47

Tal

691,02 zł

48

Tytan

691,02 zł

49

Wanad

691,02 zł

50

Akrylonitryl

460,65 zł

51

Fenole lotne (index fenolowy)

460,65 zł

52

Kaprolaktam

460,65 zł

53

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne

anionowe)

460,65 zł

54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne

niejonowe)

460,65 zł

55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

460,65 zł

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

460,65 zł

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

460,65 zł

58

Rodanki

460,65 zł

59

Fluorki

263,25 zł

60

Azot ogólny

26,31 zł

61

Azot amonowy

26,31 zł

62

Azot azotanowy

26,31 zł

63

Azot azotynowy

26,31 zł

64

Fosfor ogólny

26,31 zł

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

26,31 zł

66

Glin

15,81 zł

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)

15,81 zł

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

15,81 zł

69

Potas

15,81 zł

70

Siarczyny

15,81 zł

71

Sód

15,81 zł

72

Żelazo ogólne

15,81 zł

73

Zawiesina ogólna

4,87 zł

74

Chlorki

4,87 zł

75

Siarczany

4,87 zł

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

4,87 zł

             

 

 * do  podanych cen należy doliczyć podatek VAT,

 

Za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników temperatury i odczynu pH równocześnie, opłata obliczona będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

Za przekroczenie kilku wskaźników z grupy II opłata naliczona będzie tylko za wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej ilości substancji w ściekach, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik
 z grupy III dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalenia opłat przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość została przekroczona.

Opłata za równoczesne przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków – grupa I i grupa II naliczana będzie jako suma opłat za wskaźniki z grup I, II.