HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE OBOWIĄZUJĄCY OD 3 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022

Rodzaje odpadów

Rodzaje nieruchomości

nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej

nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Odpady niesegregowane*

1 raz na dwa tygodnie

zakres I - 1 i 3 wtorek miesiąca

zakres II - 1 i 3 czwartek miesiąca

zakres III - 2 i 4 czwartek miesiąca

2 razy w tygodniu

poniedziałek i środa lub piątek

Popiół z palenisk domowych

1 raz na dwa miesiące w okresie

od 1 stycznia do 30 kwietnia

oraz od 1 listopada do 31 grudnia

Zakres IV - 1 środa(II, IV,XII)

Zakres V - 2 środa (II, IV,XII)

1 raz na dwa miesiące w okresie

od 1 stycznia do 30 kwietnia

oraz od 1 listopada do 31 grudnia

1 środa (II, IV,XII)

Odpady z tworzyw sztucznych, odpady z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

1 raz w miesiącu

Zakres IV - 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V - 1 wtorek miesiąca

1 raz na tydzień

każda środa miesiąca

Papier i tektura

1 raz na dwa miesiące

Zakres IV - 2 wtorek miesiąca(I,III,V,VII,IX,XI)

Zakres V - 2 wtorek miesiąca(II,IV,VI,VIII,X,XII)

1 raz w miesiącu

2 wtorek miesiąca

Odpady ze szkła1)

1 raz w miesiącu

Zakres IV - 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V - 1 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

1 środa miesiąca

Bioodpady

1 raz na dwa tygodnie w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

1 i 3 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

1 raz w tygodniu w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

każda środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny

1 raz w roku (akcyjnie) - w dniu 25.10.2022r.

Odpady wielkogabarytowe

1 raz w roku (akcyjnie) - w dniu 26.10.2022r.

2 razy w ciągu roku (akcyjnie) - w dniach 29.03.2022r. i 26.10.2022r.

1. Zakresy zostały określone w załączniku nr 1

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU WYWOZU DO GODZINY 700

JEŻELI WYWÓZ ODPADÓW PRZYPADA W DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, TO WYKONANIE USŁUGI NASTĄPI W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM PO ŚWIĘCIE

BIURO OBSŁUGI KLIENTA JEST CZYNNE W GODZINACH 7 00 -15 00 TEL. 81 883 36 25

INFORMACJA:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońskiej 23-27, czynny:

we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12.00 - 18.00

tel. 81 88 32 550

*Pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów

1) z wyjątkiem szkła okiennego, samochodowego, luster, ceramiki, szkła stołowego, Żaroodpornego, żarówek, lamp, reflektorów, itp.