ZASTĘPCZE PUNKY POBORU WODY

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że na terenie Miasta Dęblin zlokalizowany jest zastępczy punkt poboru wody przy ulicy Warszawskiej na działce numer 512/1 (przy placu zabaw zlokalizowanym obok ulicy Lotników Polskich – wjazd do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych)