36, 00, Z,     ZAOPATRZENIE ODBIORCÓW TERENU MIASTA I GMINY DĘBLIN W WODĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH I GOSPODARCZYCH,
36, 00, Z,      EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SYSTEMU WODOCIĄGÓW ORAZ ŹRÓDEŁ POBORU I CZERPANIA WODY,
36, 00, Z,      EKSPLOATACJA KOMUNALNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY
37, 00, Z,      EKSPLOATACJA KOMUNALNYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY
37, 00, Z,      UŻYTKOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KANALIZACJI KOMUNALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
37, 00, Z,      ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI I UTYLIZACJI PŁYNNYCH ODPADÓW BYTOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH 77,
39, Z,      ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAJMU SPRZĘTU ASENIZACYJNEGO