CENNIK ZA USŁUGI ZEWNĘTRZNE WYKONYWANE PRZEZ ZWIK na 2018 rok wprowadzony do stosowania z dniem 01.03.2018 r. Uchwała nr 19/VI/2018 Zarządu MZGK Spółka z o.o. w Dęblinie z dnia 04.04.2018 r.

 

Lp. Rodzaj usługi lub roboty Jednostka miary Cena netto zł. VAT Cena brutto zł
1 Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 1 projekt 89,00 23,00% 109,47
2 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 1 projekt 45,00 23,00% 55,35
3 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 1 projekt 35,00 23,00% 43,05
4 Montaż (wstawienie) podwodomierza skrzydełkowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej Szt. 180,70 8,00% 195,16
5 Zryczałtowana forma odszkodowania za uszkodzenie wodomierza  Ø 15 z winy użytkownika Szt. 130,80 23,00% 160,88
6 Zryczałtowana forma odszkodowania za zerwanie plomby z winy użytkownika Szt. 50,00 23,00% 61,50
7 Montaż (wstawienie) zaworu antyskażeniowego o średnicy do 20 mm (bez przerabiania instalacji) Szt. 87,94 8,00% 94,98
  8 Odszkodowanie za wykrycie i zalegalizowanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego   Szt.   1000,00     23,00%   1230,00
9 Przeniesienie wodomierza bez przerabiania instalacji Szt. 129,46 23,00% 159,24
  10 Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych, mycie parkanów lub kostki brukowej przy użyciu urządzenia ciśnieniowego ROM 400   1 godz   118,00   23,00%   145,14
11 Udrażnianie, odsysanie lub płukanie przy użyciu samochodu specjalnego SCK 12z 1 godz 257,00 23,00% 316,11
12 Koparko-ładowarka JCB 3CX + operator 1 godz 104,00 23,00% 127,92
13 Koparka mini JCB 8018 + operator 1 godz 80,00 23,00% 98,40

USŁUGI W ZAKRESIE WYKONASTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Ceny ustalane indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej.