Status prawny

Miejski  Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednoosobowa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie uchwały nr XLII/288/2001 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz uchwały Nr XLVII/32/2001 Rady Miasta z dnia 30 października 2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247, stała się spółką z o.o. i weszła w prawa i obowiązki Spółki w organizacji.