INFORMACJE  DLA KLIETÓW SPÓŁKI DOTYCZACE WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA  FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH I DUPLIKATÓW FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

  1. Co to jest e –faktura

E - faktura to elektroniczny dokument, który ma taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz programem do odczytywania plików PDF – program Acrobar Reader  i wystawianą przez Spółkę fakturę możesz odczytać w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzasz czas, unikasz opóźnień w płatnościach faktur, dbasz o środowisko naturalne.  

  1. Jak uruchomić e – fakturę

A/ Zapoznaj się z zasadami wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących  i duplikatów faktur  w formie elektronicznej obowiązującymi w Spółce. B/ Pobierz w Biurze Obsługi Klienta w Dęblinie przy ulicy Towarowa 2 D  pokój nr 2 lub pobierz ze strony internetowej www.mzgk.pl wniosek w tej sprawie. C/ wypełnij i złóż wniosek w Biurze Obsługi Klienta. Po złożeniu wniosku w sprawie wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur drogą elektroniczną Spółka uruchomi usługę począwszy od  następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Faktury za świadczone usługi będą przesyłane na adres e-mail podany we wniosku.

 
  1. Jak zgłosić zmianę adresu e-mail na który dostarczana jest e-faktura.

A/ Pobierz w Biurze Obsługi Klienta w Dęblinie przy ulicy Towarowa 2 D pokój nr 2 lub pobierz ze strony internetowej www.mzgk.pl wniosek w tej sprawie. B/  wypełnij i złóż wniosek  w Biurze Obsługi Klienta.  

  1. Jak zrezygnować z e-faktury

A/ Pobierz w Biurze Obsługi Klienta w Dęblinie przy ulicy Towarowa 2 D pokój nr 2  lub pobierz ze strony internetowej www.mzgk.pl wniosek w tej sprawie. B/  wypełnij i złóż wniosek  w Biurze Obsługi Klienta. Po złożeniu wniosku w sprawie zaprzestania wysyłania faktur drogą elektroniczną od następnego miesiąca po złożeniu wniosku w tej sprawie faktury nie będą wysyłane drogą elektroniczną.