REKLAMACJA  FAKTURY

A/ Kiedy możesz zgłosić reklamację faktury – jeśli na otrzymanym rozliczeniu zauważysz błędne wskazanie wodomierza głównego, -jeśli ekspertyza wodomierza potwierdziła błędne działanie wodomierza głównego, – jeśli nastąpiła awaria przyłącza wodociągowego, wówczas możemy odstąpić od naliczenia opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji pod warunkiem natychmiastowego zgłoszenia awarii do Spółki, oraz udokumentowania awarii np. zdjęcia, faktury za naprawę instalacji. Pracownicy Spółki przeprowadzą również kontrolę w terenie.

B/ Co musisz wiedzieć – reklamując fakturę nie zwracamy jej oryginału; – do czasu rozpatrzenia reklamacji jesteś zobowiązany opłacić otrzymane faktury; – jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w naliczeniu opłat za nasze usługi, wystawimy fakturę korygującą; – jeśli z wystawionej przez nas korekty będzie wynikała nadpłata zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub może zostać zwrócone po złożeniu odpowiedniego wniosku w tej sprawie; – jeśli nie otrzymałeś faktur w okresach planowanych rozliczeń zgłoś ten fakt w Biurze Obsługi Klienta