ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH Zakład funkcjonuje w formule dwóch jednostek organizacyjnych:

 • Działu Usług Transportowych,
 • Działu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

Przedmiotem działalności Działu Usług Komunalnych jest:

 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie:
  • niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych
  • selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
  • odpadów niebezpiecznych w asortymencie zużytego sprzętu AGD, RTV i sprzętu komputerowego
  • odpadów wielkogabarytowych
  • odpadów remontowych(gruz budowlany)
  • popiołu z palenisk domowych
 1. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 2. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
 3. Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg przy pomocy poniższych jednostek:
 • Star 1142 z posypywarką i pługiem odśnieżnym
 • Man LE 121.250 z posypywarką i pługiem odśnieżnym
 • Ciągnik ZETOR z rozsiewaczem i pługiem odśnieżnym
 • Ciągnik PRONAR z rozsiewaczem i pługiem odśnieżnym
 1. Świadczenie zewnętrznych i wewnętrznych transportowych i sprzętowych poniższymi jednostkami transportowymi:
 • samochód ciężarowy Star 1142-wywrotka o ładowności 6,8t
 • samochód ciężarowy MAN LE 12.250, skrzyniowy-wywrotka z dźwigiem HDS, ładowność samochodu 3,5t, udźwig HDS do 3t
 • samochód dostawczy Ford Transit, skrzyniowy-wywrotka o ładowności 1,5t
 • samochód dostawczy Fiat Ducato, skrzyniowy-wywrotka o ładowności 1,5t
 • zamiatarka uliczna JOHNTSTON CX200
 • ciągnik rolniczy ZETOR z przyczepą o ładowności 4t
 1. Letnie utrzymanie dróg gminnych i powiatowych polegające na:
 • utrzymaniu czystości pasów drogowych i terenów przyległych
 • koszeniu poboczy dróg,
 • wycinaniu krzewów i odrostów drzew
 • montaż oznakowania pionowego w pasach dróg gminnych,
 • koszeniu terenów zielonych,
 • dodatkowe zlecenia.
 
 1. Wykonywanie pozostałych prac związanych z koszeniem terenów zielonych przy pomocy poniższych sprzętów:
 • Ciągnik rolniczy Zetor Major z kosiarką bijakową KANGU
 • Kosiarka samojezdna z koszem CRAFTSMAN
 • Profesjonalne ręczne kosy spalinowe
 • Dmuchawy spalinowe
 • Nożyce spalinowe
   

Przedmiotem działalności Działu Gospodarki Mieszkaniowej jest: Dział Gospodarki Mieszkaniowej realizuje całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a w szczególności

 • zasobami Miasta Dęblina (mieszkalnymi i użytkowymi),
 • lokalami własnościowymi w budynkach wielorodzinnych tj. Wspólnotach Mieszkaniowych.

Do zadań należy w szczególności:

 • Prowadzenie całokształtu zadań związanych z ewidencją, naliczaniem opłat, windykacją zaległości najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, wynikających z realizacji umowy na zarządzanie i administrowanie zasobami lokalowymi Miasta Dęblin.
 • Kompleksowa obsługa Wspólnot Mieszkaniowych wynikająca z zawartych umów na zarządzanie oraz realizacja uchwał właścicieli lokali.
 • Bieżąca eksploatacja, konserwacja i drobne naprawy są wykonywane przez pracowników gospodarczych,
 • Konserwacja i eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych oraz remonty które są przeprowadzane przez pracowników innych działów Spółki, zgodnie z ich kwalifikacjami. Tylko poważne remonty i zadania inwestycyjne, przekraczające możliwości techniczne Spółki, są zlecane firmom zewnętrznym.