Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuję, iż w dniach 5 - 9.12.2022 r.
w godzinach 24.00 - 4.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej zasilanej wodą z Ujęcia Wody Jagiellońska.

Podlega Ustawie

Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c984cb4f-8089-4885-98b3-9292e4f1a441