Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 158.87 KB Aneta Wojczuk
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia pdf 113.21 KB Aneta Wojczuk
Zał. 2 Wzór formularza ofertowego doc 108.00 KB Aneta Wojczuk
Zał. 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania doc 66.00 KB Aneta Wojczuk
Zał. 4 Wzór umowy pdf 166.60 KB Aneta Wojczuk
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 62.03 KB Aneta Wojczuk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 czerwiec 2024 06:16 Aneta Wojczuk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 czerwiec 2024 10:49 Aneta Wojczuk