BLISKO KLIENTA I NATURY

    

ostatnia aktualizacja   2016-05-11


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

 

 

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
.
w Dęblinie. 

 

 Masz pytanie do Prezesa? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do siedziby MZGK sp. z o.o..
 Nie musisz nawet ruszać się z domu. Prezes Zarządu mgr inż. Alicja Zwierzchowska będzie raz w tygodniu, za pośrednictwem naszej witryny odpowiadała na Państwa pytania.

Zapytaj Prezesa!

Odpowiedzi


************************* JAKOŚĆ  I  TWARDOŚĆ  WODY  W  DĘBLINIE *************************


AKTUALNOŚCI


 

OD 1 STYCZNIA 2016 r. NOWE ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2016 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 


PRZETARG                                                                                                 11.05.2016 r.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Spacerowa na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.  ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  25.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniach 10 - 20 maja 2016 r. na sieci wodociągowej zasilającej wodę z ujęcia wody Jagiellońska mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody z powodu prac konserwacyjnych zbiornika na wodę oczyszczoną. Za utrudnienia przepraszamy.


Zapytanie ofertowe                                                                                   05.05.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i odbiór zużytych tonerów.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Ogłoszenie                                                                                                  25.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że posiada na sprzedaż służbowy samochód ciężarowy FIAT Ducato Combi nr rej. LRY E860, rok produkcji 2000. Przebieg - 340.000 km. Samochód jest w stanie znacznego zużycia. Kabina -  możliwa tylko wymiana, pęknięte podłużnice, zawieszenie - amortyzatory do wymiany, resory i oś do remontu, ogumienie - do wymiany, hamulce - brak ham. ręcznego, silnik - sprawny, rozrząd do wymiany, skrzynia biegów - stan dobry, instalacja elektryczna - do przeglądu i częściowej wymiany. Samochód można obejrzeć od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00 w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońska 25-27 w Dęblinie.

Oferty na zakup samochodu proszę składać na piśmie w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach do dnia 05.05.2016 r. (czwartek) do godz. 12.00 w Sekretariacie MZGK Sp. z o.o. ( I piętro, pok. nr 10) przy ul. Towarowa 2D w Dęblinie. Wybór oferty nastąpi w dniu 06.05.2016 r. do godz. 13.00.

           

                                                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                                        mgr inż. Alicja Zwierzchowska


Zapytanie ofertowe                                                                                   28.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę wody mineralnej.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Ogłoszenie                                                                                              11.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, informuje, że art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – prawo pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529 i 1830 ze zm.) nakłada na właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.

W związku z powyższym, w celu zagwarantowania skuteczności dostarczania korespondencji i faktur za świadczone usługi przez Spółkę, MZGK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Klientów Spółki  o niezwłoczne umieszczenie skrzynek pocztowych na swoich posesjach. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za korespondencję oraz faktury, które nie dotarły do adresata z przyczyn niezależnych od Spółki, tj. braku skrzynki oddawczej.

                                                                                                                       Biuro Obsługi Klienta

                                                                                                                 MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie


Terminowe opłacanie rachunków                                                      06.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie przypomina wszystkim Klientom o terminowym regulowaniu opłat za media i usługi świadczone przez Spółkę. W związku z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego w przypadku nieterminowych płatności odsetki za opóźnienie w płatności będą naliczane automatycznie i ujmowane w wystawianych fakturach (podobnie jak w fakturach np.: za energię elektryczną). Prosimy o nie spóźnianie się z opłatami.

                                                                                                                        Biuro Obsługi Klienta

                                                                                                                 MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie


Zapytanie ofertowe                                                                                   06.04.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zakup i dostawę materiałów biurowych.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                        


Oferta pracy                                                                                                 23.03.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie poszukuje kandydata na stanowisko Operator wod.-kan. elektryk ...więcej


Przetarg                                                                                                    16.03.2016 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup paliw płynnych na potrzeby MZGK Sp. z o. o.
z siedzibą w Dęblinie.

(Nr ogłoszenia: 59046 -2016)                     ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  07.03.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zwraca się z prośbą do Klientów Spółki, którzy są właścicielami lub użytkownikami niezamieszkałych budynków na terenie Dęblina o sprawdzenie instalacji wodociągowych wewnętrznych oraz wodomierzy. Sprawdzenie ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wycieków wody oraz uszkodzeń wodomierzy mogących wystąpić po okresie zimowym, podczas którego instalacja wodociągowa była nieużywana. W przypadku stwierdzenia awarii prosimy o niezwłoczne zgłoszenie jej do Spółki celem zamknięcia dostaw wody.

Tel. 81 88 30 590 – czynny całodobowo


Zapytanie ofertowe                                                                                   18.02.2016 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup worków do selekcji odpadów.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3                          Załącznik 4

 


Ogłoszenie                                                                                                  22.12.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24 ust. 9 w związku
z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
 Dz. U. z 2015r.,  poz. 139) informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie
 w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy,
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
...więcej

 


Ogłoszenie                                                                                                  07.12.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 23.12.2015 r. (środa) spółka będzie czynna do godz. 12.00, a dnia 24.12.2015 r. (czwartek) spółka będzie nieczynna .
Za utrudnienia przepraszamy.

 


Ogłoszenie                                                                                                  03.12.2015 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz sfinansowanie innych opłat.”.

(Nr ogłoszenia: 178281 -2015)

Uwaga: Zmiana ogłoszenia, specyfikacji i terminu składnia ofert.

  ...więcej


Ogłoszenie                                                                                                  02.12.2015 r.

 

Informuję, że tylko do 4 grudnia 2015 r. trwa coroczna Akcja charytatywna "Polacy Rodakom" prowadzona w okresie Świąt Bożego Narodzenia, na rzecz polskich dzieci i ich rodzin zamieszkałych na Ukrainie i Białorusi.  ...więcej

 


 

UWAGA !!!

FAŁSZYWY INKASENT

 Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory opatrzone zdjęciem i logo Firmy.

 

INKASENCI  NIE SĄ UPRAWNIENI DO PODPISYWANIA UMÓW O ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, POBIERANIA OPŁAT ORAZ WGLĄDU DO PAŃSTWA FAKTUR

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer
 81 88 30 590 czynny całodobowo oraz pod numer alarmowy Policji 997 lub 112.

Bardzo prosimy Klientów Spółki o zachowanie szczególnej ostrożności.

 Prezes Zarządu Spółki       
mgr inż. Alicja Zwierzchowska

 


Ogłoszenie                                                                                                  05.11.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje, że w dniu 13.11.2015 r. firma MZGK Sp. z.o.o. będzie czynna do godziny 13.00. Od dnia 16.11.2015 r. zapraszamy wszystkich klientów do nowej siedziby Spółki, która mieścić się będzie przy ulicy Towarowej 2D.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dodatkowy termin odbioru popiołu z terenu Miasta Dęblin           03.11.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, że został wyznaczony dodatkowy termin odbioru popiołu.

 

04.11.2015 r. (środa) - ul. Asnyka, Balonna, Bankowa, Bobrowska, Grunwaldzka, Kocka, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Leśki, Lipowa, Nadrzeczna, Niepodległości, Ogrodowa, Okólna, Orzeszkowej, oś. Masów, Partyzantów, PCK, Piłsudskiego, Prosta, Przechodnia, Pułaskiego, Rynek, Składowa, Skotnickiego, Spacerowa, Staromiejska, Śląska, Środkowa, Warszawska, Wąska, Wiatraczna, Zaciszna, Żabia

12.11.2015 r. (czwartek) - ul. 1-go Maja, Chabrowa, Dworcowa, Jagiellońska, Jaśminowa, Kolejowa, Ks. Hładuniaka, Mickiewicza, Nadatki, Norwida, Nowa, oś. Jagiellońskie, oś. Michalinów, oś. Młynki, oś. Żwica, Polna, Słowackiego, Sochackiego, Stara, Stawska, Stężycka, Stulecia Kolei Nadwiślańskiej, Towarowa, Tysiąclecia, Wiślana.


Ogłoszenie                                                                                                   26.10.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że z dniem 26.10.2015 r. do Bira Obsługi KLienta MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie będzie aktywny tylko jeden nr  tel. (081)  88 33 625.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie                                                                                                   10.08.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 14.08.2015 r. (piątek) spółka będzie nieczynna . Za utrudnienia przepraszamy.

 


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody                                             14.07.2015 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacji maszyn i urządzeń na ujęciu wody "Wiślana" w nocy z 17.07.2015 r. (piątek) na 18.07.2015 r. (sobota) w godz. 24.00 - 4.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich mieszkańców Dęblina korzystających z ww. ujęcia. Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

OD 1 CZERWCA 2015 r. NOWE ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ...więcej

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2015 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(woda mineralna)                                                                                         21
.05.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(środki czystości)                                                                                        
17.04.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
(materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych)                           
31.03.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (materiały biurowe)                                         16.03.2015 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3

 


UROCZYSTE ODKRĘCENIE WODY W STAWACH                                05.03.2015 r.

 

W kranach mieszkańców osiedla Stawy płynie już woda z miejskiego ujęcia wody "Jagiellońska". W piątek 27 lutego dokonano oficjalnego otwarcia nowej magistrali wodociągowej do osiedla Stawy....więcej


KANALIZACJA I WODOCIĄG DO OSIEDLA STAWY ODEBRANE      02.02.2015 r.

 

Odbiorem końcowym robót w osiedlu Stawy w dniu 28 stycznia br. zamknięto ostatni etap unijnego projektu realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Tym samym zakończyła się, trwająca od 2012 roku, inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie przedstawia Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rykach w sprawie poprawy jakości wody ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ...więcej


FILM                                                                                                                  03.11.2014 r.

 

Film o projekcie pn."Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin"  ...więcej


 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Przetargi

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 27 819 500,00 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: