BLISKO KLIENTA I NATURY

    

ostatnia aktualizacja   2015-02-02


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

 

 

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
.
w Dęblinie. 

 

 Masz pytanie do Prezesa? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do siedziby MZGK sp. z o.o..
 Nie musisz nawet ruszać się z domu. Prezes Zarządu inż. Jan Kara będzie raz w tygodniu, za pośrednictwem naszej witryny odpowiadał na Państwa pytania.

Zapytaj Prezesa!

Odpowiedzi


************************* JAKOŚĆ  I  TWARDOŚĆ  WODY  W  DĘBLINIE *************************


AKTUALNOŚCI

 


KANALIZACJA I WODOCIĄG DO OSIEDLA STAWY ODEBRANE      02.02.2015 r.

 

Odbiorem końcowym robót w osiedlu Stawy w dniu 28 stycznia br. zamknięto ostatni etap unijnego projektu realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Tym samym zakończyła się, trwająca od 2012 roku, inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie przedstawia Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rykach w sprawie poprawy jakości wody ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  20.11.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  07.10.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 19.11.2014 r.  ...więcej


FILM                                                                                                                  03.11.2014 r.

 

Film o projekcie pn."Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin"  ...więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                  07.10.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 19.11.2014 r.  ...więcej


KOMUNIKAT                                                                                                   01.10.2014 r.

 

Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana w powiecie ryckim  ...więcej


 

DĘBLIN  JAKOŚĆ WODY – KWIECIEŃ 2014  ...więcej

 


OGŁOSZENIE                                                                                                  29.09.2014 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. informuje, że na ujęciu wody Wiślana jest prowadzone okresowe chlorowanie wody od dnia 26.09.2014 r. do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                         25.08.2014 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na " Wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych w budynku administracyjno - biurowym MZGK Sp. z o.o.”.

(Nr ogłoszenia: 181849 -2014) ...więcej


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                         25.07.2014 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na " Wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych w budynku administracyjno - biurowym MZGK Sp. z o.o.”.

(Nr ogłoszenia: 249432 -2014) ...więcej


Oświadczenie Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie                             03.07.2014 r.

 

W związku z wpływającymi do Spółki uwagami mieszkańców Dęblina, co do wielkości i grubości worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów surowcowych i szkła, Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje ...więcej


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                         22.05.2014 r.

ZMIANY SIWZ !!!

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na " Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”. (Nr ogłoszenia: 109439 -2014 ...więcej


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                         13.05.2014 r.

          

          ZMIANY SIWZ !!!

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach Michalinów i Rycice w Dęblinie wraz z przyłączami w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków

oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II". (Nr ogłoszenia: 102229 -2014) ...więcej


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                         12.05.2014 r.

ZMIANY SIWZ !!!

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowych rozdzielczych dla osiedla Michalinów i budowy magistrali wodociągowej łączącej Ujęcie Wody Jagiellońska z Ujęciem Wody Wiślana w Dęblinie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II". (Nr ogłoszenia: 101417 -2014) ...więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę wody mineralnej                                  28.04.2014 r.

...więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości                             08.04.2014 r.

...więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
biurowych
                                                                                                         25.03.2014 r.

...więcej


Bezpłatna zbiórka opon                                                                                 17.03.2014 r.

Miasto Dęblin we współpracy ze STACJĄ OBSŁUGI SAMOCHODÓW Włodzimierz Lesisz ogłasza bezpłatną zbiórkę zużytych opon (osobowych, dostawczych, ciężarowych, rolniczych).…więcej


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                 03.03.2014 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 19.03.2014 r.   …więcej


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym                                  24.02.2014 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Bądź EKO – przyłącz się do kanalizacji !”....więcej


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych                         20.02.2014 r.

...więcej


Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 28 lutego 2014 r.

Zapraszamy mieszkańców osiedla Mierzwiączka na spotkanie informacyjne dotyczące realizowanej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. ...więcej


HARMONOGRAM                                                                                              12.02.2014 r.

Harmonogram prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin"  ...więcej


PRZETARG                                                                                                         11.02.2014 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy w Dęblinie w ramach projektu pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków ...więcej

 


Taryfy woda/ścieki 2014                                                                                 03.12.2013 r.

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.  …więcej

 


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                  25.10.2013 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 20.11.2013 r. …więcej

 


INFORMACJA                                                                                                      21.09.2013 r.

  

         Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że zgłoszenia  wywozu  odpadów komunalnych
  (oznaczonych w harmonogramie wywozu  „na zgłoszenie” ) należy dokonywać w Miejskim
  Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie :

  - telefonicznie – nr tel. (81) 88 33 625 ; (81) 8833 665

  lub w Biurze Obsługi Klienta (Dęblin, ul. 15 P.P. Wilków”3,  pokój nr 4)

 

                                                                                        BURMISTRZ MIASTA

                                                                                       mgr Stanisław Włodarczyk


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego                                                     21.08.2013 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ułęż (Białki Dolne, Białki Górne, Drążgów, Korzeniów, Lendo Ruskie, Podlodów, Podlodówka, Sarny, Sobieszyn, Zosin, Żabianka) do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się
w poniedziałek 30.09.2013 r.
…więcej


* Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2013 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin


Przerwa w dostawie wody                                                                                 20.05.2013 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje Klientów, że w dniu 21.05.2013 r. w godzinach 8.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody związana z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Za utrudnienia przepraszamy.


Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami                                                   17.05.2013 r.

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w dniu 22.05.2013  …więcej


Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody z ujęciu „Jagiellońska”      24.04.2013 r.

Informujemy wszystkich naszych Klientów korzystających z ujęcia wody „Jagiellońska”, że możliwe są okresowe przerwy i spadki ciśnienia w dostawie wody z w/w ujęcia wody, które potrwają aż do odwołania. Powyższa sytuacja związana jest z trwającymi pracami przy wymianie sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja i budowie magistrali wodociągowej na oś. Lotnisko w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o chlorowaniu wody w ujęciu „Jagiellońska”                      09.04.2013 r.

Informujemy wszystkich naszych Klientów korzystających z ujęcia wody „Jagiellońska”, że przeprowadzane jest chlorowanie wody na w/w ujęciu wody, które potrwa aż do odwołania. Powyższe działanie związane jest z trwającymi pracami przy wymianie sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Za utrudnienia przepraszamy. 


INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW                                                              08.04.2013 r.

Harmonogram najbliższych prac prowadzonych przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie Miasta Dęblin. …więcej


NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA DĘBLIN …więcej                                                      


ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                            26.03.2013 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. …więcej


ROZWIĄZANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  I MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, że w oparciu o przepisy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr. 21) od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą na terenie miasta Dęblin, Gminy Ryki, Gminy Stężyca i Gminy Ułęż nowe zasady gospodarowania odpadami. Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Za poniesioną opłatę wybrana w drodze przetargu firma będzie realizowała te zadania.

W związku z powyższym, wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych zawarte przez MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z osobami fizycznymi oraz Administratorami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Dęblin, Gminy Ryki, Gminy Stężyca, Gminy Ułęż decyzją Prezesa Zarządu MZGK Sp. z o.o.
Uchwała Nr 14/V/2013 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa i wygasają w dniu 30.06.2013 r. Tym samym Klienci nie muszą wypowiadać w/w Umów. Powyższa okoliczność zachodzi tylko w przypadku wyłonienia przez w/w Gminy w ustawowym terminie wykonawcy, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


OGŁOSZENIE PRZETARGU                                                                                05.03.2013 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę paliwa na potrzeby MZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie. (Nr ogłoszenia: S8960 -2013) …więcej


Podpisanie umowy na usługę nadzoru inwestorskiego i rozpoczęcie inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" …więcej

 


 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 27 425 500,00 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: