Inwestycje

Systematycznie rozwijamy infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. Proces inwestycyjny finansowany jest ze środków własnych Spółki oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej.