Polecamy swoje usługi w zakresie:

 • wydawanie warunków technicznych
 • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
 • wykonywanie, konserwacja, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych 
 • udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • monitoring sieci i przyłączy kanalizacji 
 • wykonywanie konserwacji i remontów instalacji wewnętrznych co. i cw. węzłów cieplnych 
 • badanie szczelności instalacji gazowych  
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych 
 • wykonywanie analiz wody i ścieków sprzedaż ustabilizowanego osadu (przebadanego laboratoryjnie) jako nawozu
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
 • zagospodarowanie odpadów
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
 • usługi transportowe oraz wynajem taboru