ZASADY ZABEZPIECZENIA INSTALACJI PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR

A/Co należy robić:

  1. Utrzymywać, odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa TEMPERATURA NIE POWINNA BYĆ NIŻSZA NIŻ +4OC;
  2. Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz przez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien;
  3. Zabezpieczyć instalację wodociągową, która przebiega przez nieogrzewane pomieszczenia. Do ocieplenia można użyć styropianu lub innej osłony izolacyjnej;
  4. W sytuacji, gdy wodomierz znajduje się w studzience, należy sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona;
  5. Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub innej otuliny;
  6. Elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć przez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

B/Jak postępować w przypadku wystąpienia awarii:

  1. Jeśli dojdzie do zamarznięcia instalacji wodociągowej i/lub uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy niezwłocznie zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię do Spółki pod numerem tel. 81 88 30 590 lub 994;
  2. W takiej sytuacji Spółka dokona wymiany wodomierza. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Spółce, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem mzgk.pl
 

UWAGA!

Samodzielna ingerencja w zestaw wodomierzowy (wymiana wodomierza) jest zabroniona.