Taryfa na przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

TARYFA NA PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH WOZAMI ASENIZACYJNYMI DO ZLEWNI MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 97/VIII/2020 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia
14.12.2020 r. od 01.01.2020 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki  obowiązuje cena 7,50 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 16,40 zł netto. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

Tomasz Bobrowski

Brak możliwości komentowania.