Taryfa na przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

TARYFA NA PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH WOZAMI ASENIZACYJNYMI DO ZLEWNI MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

 

       Zgodnie z Uchwałą Nr 63/VI/2017 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 13.12.2017 r. od 01.01.2018 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki przy ul. Mickiewicza w Dęblinie obowiązuje cena 7,00 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 14,30 zł netto. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                                             Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

                                                                                               mgr inż. Alicja Zwierzchowska

Brak możliwości komentowania.