Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

36, 00, Z,      ZAOPATRZENIE ODBIORCÓW TERENU MIASTA I GMINY DĘBLIN W WODĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH I GOSPODARCZYCH,

36, 00, Z,      EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SYSTEMU WODOCIĄGÓW ORAZ ŹRÓDEŁ POBORU I CZERPANIA WODY,

36, 00, Z,      EKSPLOATACJA KOMUNALNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY

37, 00, Z,      EKSPLOATACJA KOMUNALNYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY

37, 00, Z,      UŻYTKOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KANALIZACJI KOMUNALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

37, 00, Z,      ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI I UTYLIZACJI PŁYNNYCH ODPADÓW BYTOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

77, 39, Z,      ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAJMU SPRZĘTU ASENIZACYJNEGO

Brak możliwości komentowania.