Organy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 446 500,00 zł i dzieli się na 98 893 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.

Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd.

Prezesem Zarządu jest mgr Tomasz Bobrowski

Obecny skład Rady Nadzorczej:

  • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,
  • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,
  • p. Bartosz Nowak – Sekretarz.

Brak możliwości komentowania.