Kontakty

Siedziba firmy mieści się w Dęblinie przy ul. Towarowa 2D.

Sekretariat:  tel. 81 / 88-30-103 – centrala
fax 81 / 88-01-851,  email: mzgk@mzgk.pl

W skład firmy wchodzą:

       

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK)                                     tel./fax  81 / 88-30-590
  Stężyca, Nadwiślanka 70                                                                          81 / 88-33-675

  ————————————————————————————————————————–

 • Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych (ZUKIM)

  Dział Usług Transportowych, Budowlanych i Drogowych                    tel./fax  81 / 88-32-550
  Dęblin, ul. Jagiellońska 23-25

  Dział Gospodarki Mieszkaniowej                                                               tel.  81 / 88-33-655
  Dęblin, ul. Towarowa 2D

        —————————————————————————————————————-

 • Biuro Obsługi Klienta (BOK)                                                                 tel.  81 / 88-33-625
  Dęblin, ul. Towarowa 2D
  email: bok@mzgk.pl

______________________________________________________________________

      AWARIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE              –  994     (tel. bezpłatny)

______________________________________________________________________

Ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków:

 • Ujęcie wody na os. Jagiellońska                                                       tel.  81 / 88-33-685
  —————————————————————————————————————–

 • Ujęcie wody na os. Wiślana                                                               tel.  81 / 88-30-589
  —————————————————————————–====——————————

 • Oczyszczalnia ścieków: Stężyca, Nadwiślanka 70                         tel.  81 / 88-30-590

Kontakty personalne:

 • PREZES ZARZĄDU                                                                                         sekretariat
  mgr Tomasz Bobrowski                                                                           tel.  81 / 88-30-103
  ———————————————————————————————————————

 • PROKURENT, GŁÓWNY KSIĘGOWY
  mgr Beata Łach                                                                                   tel.  81 / 88-33-645
  ———————————————————————————————————————

 • KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
  mgr inż. Artur Czerski                                                                 tel.  81 / 88-30-590  w.17
  ———————————————————————————————————————

 • KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
  mgr  Ewa Grzęda                                                                                     tel.  81 / 88-32-550
  tel.  81 / 88-33-655
  ———————————————————————————————————————

 • KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU
  mgr inż. Sławomir Opaliński                                                                 tel.  81 / 88-33-665

Brak możliwości komentowania.