Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2018/2019/2020 rok

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE OBOWIĄZUJĄCY
OD 1 LIPCA 2017 DO 29 LUTEGO 2020

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie wielorodzinnej
komunalne odpady zmieszane 1 raz na dwa tygodnie

zakres I – 1 i 3 wtorek miesiąca

zakres II – 1 i 3 czwartek miesiąca

zakres III – 2 i 4 czwartek  miesiąca

2 razy w tygodniu

poniedziałek i środa lub piątek

 

Popiół z palenisk domowych 1 raz w miesiącu w okresie od

1 października do 15 maja

Zakres IV – 1 środa miesiąca

Zakres V – 2 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w okresie od

1 października do 15 maja

2 środa miesiąca

tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady  opakowaniowe z metali 1 raz w miesiącu w okresie od

1 stycznia do 31 maja

oraz od 1 września do 31 grudnia

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

 

2 razy w miesiącu w okresie

od 1 czerwca do 30 sierpnia

Zakres IV – 1 i 3 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 i 3 wtorek miesiąca

1 raz na tydzień

każda  środa miesiąca

 

papier i tektura 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 2 wtorek miesiąca

Zakres V – 2 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

2 wtorek miesiąca

szkło 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

1 środa miesiąca

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone  

1 raz w miesiącu

3 środa miesiąca

 

 

1 raz w miesiącu

3 środa miesiąca

 

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (tylko kompletny
2 razy w roku(akcyjnie) – w dniach 24.10.2017,

27.03.2018, 23.10.2018,

26.03.2019, 22.10.2019

meble i inne odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku(akcyjnie) – w dniach 24.10.2017,

27.03.2018, 23.10.2018,

26.03.2019, 22.10.2019

  1. Zakresy określone w załączniku nr 1

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU WYWOZU DO GODZINY 700

 

JEŻELI WYWÓZ ODPADÓW PRZYPADA W DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, TO WYKONANIE USŁUGI NASTĄPI W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM PO ŚWIĘCIE

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA TEL. 81 883 36 25

 

INFORMACJA:

            Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
przy ul. Jagiellońskiej 23-27, czynny:

 

wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00 – 18.00

tel. 81 88 32 550

Brak możliwości komentowania.