Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2021 rok

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE OBOWIĄZUJĄCY
OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie wielorodzinnej
Odpady niesegregowane* 1 raz na dwa tygodnie

zakres I – 1 i 3 wtorek miesiąca

zakres II – 1 i 3 czwartek miesiąca

zakres III – 2 i 4 czwartek  miesiąca

2 razy w tygodniu

poniedziałek i środa lub piątek

 

Popiół z palenisk domowych 1 raz w miesiącu w okresie

od 1 stycznia do 30 kwietnia

oraz od 1 listopada do 31 grudnia

Zakres IV – 1 środa miesiąca

Zakres V – 2 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w okresie
od 1 stycznia do 30 kwietniaoraz od 1 listopada do 31 grudnia

2 środa miesiąca

Odpady z tworzyw sztucznych, odpady z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

1 raz na tydzień

każda  środa miesiąca

 

Papier i tektura 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 2 wtorek miesiąca

Zakres V – 2 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

2 wtorek miesiąca

Odpady ze szkła1) 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

1 środa miesiąca

Bioodpady 1 raz na dwa tygodnie w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

1 i 3 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

1 raz w tygodniu w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

każda środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (tylko kompletny
1 raz w roku (akcyjnie) – w dniu 26.10.2021r.
Odpady  wielkogabarytowe 1 raz w roku (akcyjnie) – w dniu 26.10.2021r. 2 razy w ciągu roku (akcyjnie) – w dniach 23.03.2021r. i 26.10.2021r.
  1. Zakresy zostały określone w załączniku nr 1

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU WYWOZU DO GODZINY 700

 

JEŻELI WYWÓZ ODPADÓW PRZYPADA W DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, TO WYKONANIE USŁUGI NASTĄPI W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM PO ŚWIĘCIE

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA JEST CZYNNE W GODZINACH
7 00 –15 00, TEL. 81 883 36 25

INFORMACJA:

            Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
przy ul. Jagiellońskiej 23-27 jest czynny

we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12 00 – 18 00 ,

tel. 81 88 32 550

*Pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów

1) z wyjątkiem szkła okiennego, samochodowego, luster, ceramiki, szkła stołowego, żaroodpornego, żarówek, lamp, reflektorów, itp.

Brak możliwości komentowania.