Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2020 rok

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE OBOWIĄZUJĄCY
OD 1 MARCA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej
nieruchomości mieszkalne
w zabudowie wielorodzinnej
Odpady niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) 1 raz na dwa tygodnie

zakres I – 1 i 3 wtorek miesiąca

zakres II – 1 i 3 czwartek miesiąca

zakres III – 2 i 4 czwartek  miesiąca

2 razy w tygodniu

poniedziałek i środa lub piątek

 

Popiół z palenisk domowych 1 raz w miesiącu w okresie

od 1 marca do 30 kwietnia

oraz od 1 listopada do 31 grudnia

Zakres IV – 1 środa miesiąca

Zakres V – 2 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w okresie
od 1 marca do 30 kwietnia

oraz od 1 listopada do 31 grudnia

2 środa miesiąca

Odpady z tworzyw sztucznych, odpady z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

1 raz na tydzień

każda  środa miesiąca

 

Papier i tektura 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 2 wtorek miesiąca

Zakres V – 2 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

2 wtorek miesiąca

Odpady ze szkła 1 raz w miesiącu

Zakres IV – 1 poniedziałek miesiąca

Zakres V – 1 wtorek miesiąca

1 raz w miesiącu

1 środa miesiąca

Bioodpady 1 raz na dwa tygodnie w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

1 i 3 środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

1 raz w tygodniu w okresie

od 1 kwietnia do 31 października

każda środa miesiąca

1 raz w miesiącu w pozostałym okresie

3 środa miesiąca

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (tylko kompletny
1 raz w roku(akcyjnie) – w dniu 27.10.2020
Odpady  wielkogabarytowe 1 raz w roku(akcyjnie) – w dniu 27.10.2020 2 razy w ciągu roku(akcyjnie) – w dniach 24.03.2020 i 27.10.2020
  1. Zakresy określone w załączniku nr 1

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU WYWOZU DO GODZINY 700

 

JEŻELI WYWÓZ ODPADÓW PRZYPADA W DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, TO WYKONANIE USŁUGI NASTĄPI W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM PO ŚWIĘCIE

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA TEL. 81 883 36 25

 

INFORMACJA:

            Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
przy ul. Jagiellońskiej 23-27, czynny:

 

wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00 – 18.00

tel. 81 88 32 550

Brak możliwości komentowania.