Cennik ZUKIM

CENNIK ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ ZUKIM

 

Lp. Rodzaj usługi Jedn. miary

Cena netto (zł)

Cena brutto

(zł)

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, szkół, przedszkoli, jednostek administracji publicznej oraz od osób przebywających okresowo do 3 m-cy  na terenie miasta Dęblin
1. Wywóz odpadów zmieszanych luzem m3  70,00 75,60
2. Wywóz odpadów zmieszanych z pojemnika 1100l pojemnik S-1100 77,00 83,16
3. Wywóz odpadów zmieszanych z pojemnika 110l lub 120l 110l-120l 8,40 9,07
4. Wywóz odpadów selektywnie zbieranych luzem m3  35,00 37,80
5. Wywóz odpadów selektywnie zbieranych worek 120l worek 120l 4,20 4,54
6. Wywóz odpadów selektywnie zbieranych pojemnik 1100l pojemnik S-1100 38,50 41,58
7. Dzierżawa pojemnika o poj. 1100l m-c 10,00 10,80
   Podatek VAT wg obowiązujących stawek wynosi 8%.

 

Usuwanie nieczystości ciekłych na terenie miasta Dęblin od właścicieli posesji
 W oparciu o uchwałę nr 50/V/2014 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 12.12.2014 r. na podstawie uchwały XXIII/108/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 28.12.2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z dniem 1 stycznia 2015 r zostają wprowadzone następujące stawki za 1 m3 wywiezionych nieczystości ciekłych od właścicieli posesji z terenu miasta Dęblin:

 

Przy wywozie ścieków w ilości do 2 m3 / kurs stawka jednostkowa

netto wynosi 42,00 zł/m3 , brutto 45,36 zł/m3 ilości faktycznie wywiezionej.

 

Przy wywozie ścieków w ilości powyżej 2,0 do 2,5 m3 / kurs stawka jednostkowa

netto wynosi 37,00 zł/m3 , brutto 39,96 zł/m3 ilości faktycznie wywiezionej.

 

Przy wywozie ścieków w ilości powyżej 2,5 do 3,5 m3 / kurs stawka jednostkowa

netto wynosi 32,00 zł/m3 , brutto 34,56 zł/m3 ilości faktycznie wywiezionej.

 

Przy wywozie ścieków w ilości powyżej 3,5  / kurs stawka jednostkowa

netto wynosi 26,00 zł/m3 , brutto 28,08 zł/m3 ilości faktycznie wywiezionej.

 

____________________________________________________________________________________

Usuwanie nieczystości ciekłych spoza terenu Dęblina od właścicieli posesji

____________________________________________________________________________________

 

W oparciu o uchwałę nr 52/V/2014 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 12.12.2014 r.  z dniem 1 stycznia 2015 r zostają wprowadzone następujące stawki za 1 m3 wywiezionych nieczystości ciekłych od właścicieli posesji spoza miasta Dęblina:

1. Koszt przebiegu 1 km samochodu asenizacyjnego – 5,29 zł netto / km,

2. Koszt pompowania i wypompowywania ścieków – 2,80 zł netto / m3,

3. Ustalona opłata za zrzut ścieków w punkcie zlewczym.

 

Brak możliwości komentowania.