Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków Ogłoszenie o zamówieniu Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e18963e6-46c3-48d6-af52-c4898af624af

Czytaj więcej

PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza  przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi…

Czytaj więcej

PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza  przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi…

Czytaj więcej

PRZETARG

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa…

Czytaj więcej