Reklamacje

  1. REKLAMACJA  FAKTURY

A/ Kiedy możesz zgłosić reklamację faktury

– jeśli na otrzymanym rozliczeniu zauważysz błędne wskazanie wodomierza głównego,

-jeśli ekspertyza wodomierza potwierdziła błędne działanie wodomierza głównego,
– jeśli nastąpiła awaria przyłącza wodociągowego, wówczas możemy odstąpić od naliczenia opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji pod warunkiem natychmiastowego zgłoszenia awarii do Spółki, oraz udokumentowania awarii np. zdjęcia, faktury za naprawę instalacji. Pracownicy Spółki przeprowadzą również kontrolę
w terenie.

B/ Co musisz wiedzieć

– reklamując fakturę nie zwracamy jej oryginału;

– do czasu rozpatrzenia reklamacji jesteś zobowiązany opłacić otrzymane faktury;

– jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w naliczeniu opłat za nasze usługi, wystawimy fakturę korygującą;

– jeśli z wystawionej przez nas korekty będzie wynikała nadpłata zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub może zostać zwrócone po złożeniu odpowiedniego wniosku w tej sprawie;

– jeśli nie otrzymałeś faktur w okresach planowanych rozliczeń zgłoś ten fakt w Biurze Obsługi Klienta

Brak możliwości komentowania.