Jakość wody

WODOCIĄG JAGIELLOŃSKA

HYDROFORNIA

SIEĆ

Lp.

Badany parametr

J.m

Metodyka badania

Wymagania *

Wynik

z dn. 23.04.2018 r.

Wynik

z dn.23.08.2018 r.

1

Barwa mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012

pkt.6

  < 5 < 5

2

Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09

pkt.5.3

1 0,19 0,45

3

Liczba progowa smaku TFN PN-EN 1622:2006   < 1 < 1

4

Liczba progowa zapachu TON PN-EN 1622:2006   < 1 < 1

5

pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,1 7,3

6

Przewodność elektryczna

właściwa

mS/cm PN-EN 27888:1999 2500 797 787

7

Mangan mg/l PN-EN ISO 11885:2009 50 22 31

8

Żelazo mg/l PN-EN ISO 11885:2009 200 < 4 < 4

9

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-

12/A1:2017-04

0 0 0

10

Liczba bakterii

z grupy coli

jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-

12/A1:2017-04

0 0 0

11

Ogólna liczba

mikroorganizmów w 22 0C

jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 0

12

Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Z 2017 r., Poz. 2294).

Analizy wykonuje laboratorium akredytowane JARS SP. Z O.O. w Legionowie.

WODOCIĄG WIŚLANA

HYDROFORNIA

SIEĆ

Lp.

Badany parametr

J.m

Metodyka badania

Wymagania *

Wynik

z dn. 23.04.2018 r.

Wynik

z dn.23.04.2018 r.

1

Barwa mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012

pkt 6

  10 < 5

2

Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09

pkt 5.3

1 0,12 0,2

3

Liczba progowa smaku TFN PN-EN 1622:2006   < 1 < 1

4

Liczba progowa zapachu TON PN-EN 1622:2006   < 1 < 1

5

pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,2 7,1

6

Przewodność elektryczna

właściwa

mS/cm PN-EN 27888:1999 2500 898 888

7

Mangan mg/l PN-EN ISO 11885:2009 50 4,6 2,5

8

Żelazo mg/l PN-EN ISO 11885:2009 200 < 4 < 4

9

Jon amonowy mg/l PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 0,5 0,15 < 0,13

10

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-

12/A1:2017-04

0 0 0

11

Liczba bakterii

z grupy coli

jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-

12/A1:2017-04

0 0 0

12

Ogólna liczba

mikroorganizmów w 22 0C

jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 0

13

Liczba enterokoków jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Z 2017 r., Poz. 2294).

Analizy wykonuje laboratorium akredytowane JARS SP. Z O.O. w Legionowie.

Brak możliwości komentowania.