Druki do pobrania

Tu można pobrać wzory druków:

 

DRUKI OGÓLNE:

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o wydanie duplikatu faktury

Zgłoszenie reklamacji

Zlecenie na wykonanie robót

Wniosek o rozłożenie płatności na raty

 

E-FAKTURY:

Wniosek o wysyłanie faktur w formie elektronicznej

Wniosek o zmianę adresu e-mail

Wniosek o wycofanie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 

DRUKI WODA i ŚCIEKI:

Wniosek o zawarcie umowy na:  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,         zbiorowe zaopatrzenie w wodę,  zbiorowe odprowadzanie ścieków

Protokół z odczytu wodomierzy – przekazanie nieruchomości

Zał. 1 Oświadczenie do wniosku o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczanie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków* z dnia

Zał. 3 Oświadczenie do wniosku z dnia ……………… o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczenie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków

Wniosek o dołączanie do faktur za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków druków przelewów

Wniosek o dokonywanie odczytów miesięcznych wodomierzy

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

Wniosek o przywrócenie zasilania w wodę

Wniosek o rozwiązanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Wniosek o montaż przez Spółkę dodatkowego wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużyteji plombowanie wodomierza

Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielny montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielną wymianę wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

Wniosek o zamknięcie przyłącza wodociągowego

Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez firmę zewnętrzną 

 

DRUKI NIECZYSTOŚCI STAŁE I CIEKŁE:

Wniosek o zawarcie umowy w zakresie zrzutu nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych

 

 

Brak możliwości komentowania.