Druki do pobrania

Tu można pobrać wzory druków:

 

DRUKI OGÓLNE:

1.Informacje dla Klientów Spółki

2.Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza

3.Informacja E FAKTURA

4.Klauzula informacyjna do OWU

5.Ogólne warunki umowy

 

E-FAKTURY:

6.Wniosek o wysyłanie faktur w formie elektronicznej

7.Wniosek o zmianę adresu e-mail

8.Wniosek o wycofanie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 

DRUKI WODA i ŚCIEKI:

9.Wniosek o zawarcie umowy na:  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,         zbiorowe zaopatrzenie w wodę,  zbiorowe odprowadzanie ścieków

10.Protokół z odczytu wodomierzy – przekazanie nieruchomości

11.Zał. 1 Oświadczenie do wniosku o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczanie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków* z dnia

12.Zał. 3 Oświadczenie do wniosku z dnia ……………… o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczenie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków

13.Wniosek o dołączanie do faktur za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków druków przelewów

14.Wniosek o dokonywanie odczytów w innych terminach niz w umowie

15.Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

16.Wniosek o przywrócenie zasilania w wodę

17.Wniosek o rozwiązanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków

18.Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

19.Wniosek o montaż przez Spółkę dodatkowego wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej plombowanie wodomierza

20.Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielny montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

21.Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielną wymianę wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

22.Wniosek o zamknięcie przyłącza wodociągowego

23.Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez firmę zewnętrzną 

24.Zlecenie wykonania prac różnych

25.Załącznik pełnomocnictwo do warunków technicznych

26.Wniosek o rozłożenie należności na raty

27.Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

28.Wniosek o zwrot nadpłaty

29.Wniosek wydanie duplikatu faktury

 

DRUKI NIECZYSTOŚCI:

30.Wniosek o zawarcie umowy w zakresie zrzutu nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki

31.Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych

 

 

Brak możliwości komentowania.