Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków Ogłoszenie o zamówieniu Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e18963e6-46c3-48d6-af52-c4898af624af

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Dęblin o zweryfikowanie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu swoich nieruchomości. Informujemy, iż odprowadzanie…

Czytaj więcej