Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę z montażem i uruchomieniem szafy sterowania Przepompownią P11:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.