Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej dla pracowników MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 Formularz cenowy (część nr 1)

Załącznik nr 2.2 Formularz cenowy (część nr 2)

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.