Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok.

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb4ef9f-e497-401c-84d7-d419f1a3621e

Drukuj

Brak możliwości komentowania.