Zapytanie ofertowe

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie

w oparciu o art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie za lata obrotowe: 2021 i 2022.

 

Zapytanie ofertowe z załącznikiem

Drukuj

Brak możliwości komentowania.