Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody na Ujęciu Wody „Jagiellońska”

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Zał. 4 – Schemat montażu

Zał. 5 – Wzór protokołu odbioru szkolenia

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.08.2021 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.08.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.