Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Zał. 4 – Logo

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.08.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.