NOWE ZASADY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że począwszy od 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) przywraca się możliwość dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 23-27, bez konieczności wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego.

Jednocześnie prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:

  1. Przyjmowanie odpadów będzie odbywać się wyłącznie w czasie otwarcia PSZOK, tj. we wtorki i czwartki w godz. od 12.00 do 18.00 oraz w soboty od 12.00 do 18.00.
  2. Dostarczane odpady muszą być posegregowane pod względem rodzajowym. Nie dopuszcza się dokonywania rozdziału odpadów na terenie PSZOK.
  3. Odpady należy rozładować w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługującego PSZOK i niezwłocznie opuścić teren Punktu. Podczas dostawy odpadów należy zachowywać tzw. „dystans społeczny” pomiędzy pracownikiem Spółki, nie mniejszy niż 2 metry.
  4. Nie należy dotykać żadnych urządzeń i elementów znajdujących się na wyposażeniu PSZOK, w tym bramy wjazdowej, furtki, drzwi do budynku ZUKiM, itp.
  5. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób przez bramą wjazdową do PSZOK.
Drukuj

Brak możliwości komentowania.