Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wykonanie badań laboratoryjnych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych..

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2.a – Harmonogram badań wody

Zał. 2.b – Harmonogram badań ścieków, osadów ściekowych i odpadów komunalnych

Zał. 3 – Formularz ofertowy

Zał. 4 – Formularz cenowy

Zał. 5 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.