Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz chemii
samochodowej.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3.1 – Formularz cenowy, część nr 1

Zał. 3.2 – Formularz cenowy, część nr 2

Zał. 3.3 – Formularz cenowy, część nr 3

Zał. 4 – Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.