Wstępne konsultacje rynkowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej konsultacjami, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia Wody „Jagiellońska” i Ujęcia Wody „Wiślana” w Dęblinie.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zał. 1 – Zgłoszenie do udziału w konsultacjach

Zał. 2 – Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu konsultacji

Zał. 3 – Oczyszczalnia ścieków

Zał. 4 – Ujęcie wody Jagiellońska

Zał. 5 – Ujęcie wody Wiślana

Protokół z wstępnych konsultacji rynkowych

Drukuj

Brak możliwości komentowania.