Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Sukcesywną dostawę testów kuwetowych do badań próbek ścieków oraz zestawu odczynników do oznaczania manganu w próbkach wody.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.