Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych lub równoważnym.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załaczniki

Pytania i odpowiedzi z dnia 23 marca 2021 r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.