Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę koagulantu PIX 113 oraz zewnętrznego źródła węgla organicznego do wspomagania procesów oczyszczania ścieków”.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3.1 – Wzór umowy

Zał. 3.2 – Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.