Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie oferuje do sprzedaży posypywarkę SCHMIDT STRARTOS, rok produkcji 2006, o poj. 5m3

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie oferuje do sprzedaży posypywarkę SCHMIDT STRARTOS, rok produkcji 2006, o poj. 5m3

  • Producent: SCHMIDT
  • Typ: STRATOS
  • Rok produkcji: 2006
  • Napęd: hydrauliczny
  • Podajnik ślimakowy
  • Podpory magazynowe w komplecie
  • Sterowanie posypywarką w komplecie
  • Plandeka w komplecie
  • Kraty w komplecie

Posypywarka jest w pełni sprawna, eksploatowana do kwietnia 2019 roku.

Oferowany sprzęt można obejrzeć na terenie bazy transportowej MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej 23-27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 19 marca 2021 r., do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Towarowej 2D.

Spółka zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dokumentem sprzedaży powyższego sprzętu będzie faktura VAT.

Osoby do kontaktu: Ireneusz Ochal oraz Artur Mazur, tel. 81 8832550.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.