Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Sukcesywną dostawę piachu do usuwania śliskości i przygotowania mieszanki solno-piaskowej (prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i chodników).

Zapytanie ofertowe

Drukuj

Brak możliwości komentowania.