Składanie wniosków o przyłączenie nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Michalinów

Składanie wniosków o przyłączenie nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Michalinów

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o możliwości składania wniosków o przyłączenie nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Michalinów, w obrębie objętym realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”.

W ramach ww. Projektu przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie wykonywane nieodpłatne, jednak ze względu na konieczność terminowego rozliczenia zadania, bezpłatne przyłączenie będzie możliwe wyłącznie do 1 grudnia 2021 r.

Po tym terminie nowe przyłącza będą wykonywane odpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy władającym nieruchomością a Spółką MZGK.

Wszelkich informacji w sprawie wniosków udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 81 8833625, e-mail: bok@mzgk.pl, zaś w sprawach technicznych – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tel. 81 8830590, e-mail: aczerski@mzgk.pl.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.