Informacja – zmiana ceny na przyjęcie nieczystości płynnych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 97/VIII/2020 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z dnia 14.12.2020 r. wprowadza od dnia 1 stycznia 2021 r.:

  • cenę za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych do zlewni wozami asenizacyjnymi
    w wysokości 7,50 zł netto/m3;
  • stawkę opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności –
    16,40 zł netto/m-c.

Do w.w. stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.