Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Sukcesywną dostawę wodomierzy i nadajników z modułem do odczytu radiowego wodomierzy.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3.1 – Formularz cenowy

Zał. 3.2 – Formularz cenowy

Zał. 4 – Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.