NOWE ZASADY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że począwszy od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) przywraca się możliwość dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 23-27, bez konieczności wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego.

Jednocześnie prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:

  1. Przyjmowanie odpadów będzie odbywać się wyłącznie w czasie otwarcia PSZOK, tj. we wtorki i czwartki w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 18.00.
  2. Dostarczane odpady muszą być posegregowane pod względem rodzajowym. Nie dopuszcza się dokonywania rozdziału odpadów na terenie PSZOK.
  3. W danym czasie na terenie miejsca rozładunku odpadów może znajdować się jedynie osoba dostarczająca odpady oraz pracownik obsługujący PSZOK.
  4. Każda osoba dostarczająca odpady selektywnie zbierane do PSZOK musi posiadać maskę lub inne zabezpieczenie osłaniające usta i nos, chyba, że obowiązek ten zostanie zniesiony na mocy odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  5. Odpady należy rozładować w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługującego PSZOK i niezwłocznie opuścić teren Punktu. Podczas dostawy odpadów należy zachowywać tzw. „dystans społeczny” pomiędzy pracownikiem Spółki, niemniejszy niż 2 metry.  
  6. Nie należy dotykać żadnych urządzeń i elementów znajdujących się na wyposażeniu PSZOK, w tym bramy wjazdowej, furtki, drzwi do budynku ZUKiM, itp.
  7. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób przez bramą wjazdową do PSZOK.
Drukuj

Brak możliwości komentowania.