Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę  worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Zał. 4 – Logo

Wyjaśnienia z dnia 28.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.