OTWARCIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NOWYCH ZASADACH

OTWARCIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NOWYCH ZASADACH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że począwszy od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 23-27 będzie czynny na następujących zasadach:

  1. Każde dostarczenie odpadów do PSZOK musi być wcześniej uzgodnione telefonicznie pod nr 81 8832550, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 15.00.
  2. Osoby, które nie dokonają uprzedniego zgłoszenia nie będą obsługiwane.
  3. Przyjmowanie odpadów będzie odbywać się wyłącznie w uzgodnionym dniu i godzinie, w czasie otwarcia PSZOK, tj. we wtorki, czwartki w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 18.00.
  4. Na miejsce należy przybyć dokładnie w wyznaczonej godzinie. Pracownik obsługujący PSZOK otworzy bramę wyłącznie w tym czasie. Godziny dostarczania odpadów przez poszczególnych Mieszkańców będą ustalane z co najmniej 30 minutowymi odstępami.
  5. Każdy Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK musi posiadać maskę lub inne zabezpieczenie osłaniające usta i nos.
  6. Odpady należy rozładować w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługującego PSZOK i niezwłocznie opuścić teren zbierania odpadów. Podczas dostawy odpadów i opuszczania terenu należy bezwzględnie zachować 2 metry odległości od pracownika PSZOK.
  7. Nie należy dotykać żadnych urządzeń i elementów wyposażenia znajdujących się w PSZOK, w tym również bramy wjazdowej, furtki, drzwi do budynku ZUKiM, itp.
  8. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie ponownie zamknięty do odwołania.
Drukuj

Brak możliwości komentowania.