Oferta na wykonanie przewiertów sterowanych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE Dn 200 mm o długości 500 mb i rur ochronnych Dn 315 mm o długości 80 mb w pasie drogowym ul. Stężyckiej, z podaniem ceny jednostkowej netto za 1 metr przewiertu.

Oferty należy złożyć do dnia 09.04.2020 r. do godziny 1000 w formie elektronicznej na adres e-mail mzgk@mzgk.pl, podając w tytule wiadomości nazwę zadania „Przewierty sterowane, ul. Stężycka w Dęblinie” lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres MZGK Sp. z o.o., ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.