Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZGK Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Formularz cenowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 13 marca 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.